mandag 3. desember 2007

Ny traktor:)Vi har over lang tid prata om å invester i en traktor som vi kan bruk tell å brøyt me. De som har vært her, veit vi har litt a en bakke opp t huse, så d e kjekt me anna muskelkraft enn handkrafta, te å fjærn snyen.
Så fredagen kjørt Asgeir & Balder agårde t Snåsa førr å sjå på en traktor. Førreldran t Asgeir møtte dæm på Snåsa, de sku kom på hælgbesøk t oss.. Åsså sku Arne kjør følgebil ilage Asgeir vesst han sku ha deinn traktorn.
Å kjøp blei d, einaste probleme va at kjættingan passa ikkje, så han mått kjøp førrlængar, å dettan va jo ætter at butikkan va stængt. Så de kom nu heim uten traktor. Men lørdagen kjørte Asgeir & Arne agårde t Snåsa atter en gang. :) 6,5 tima brukte de å kjør traktor fra Snåsa og te Gråmarka! Ingen ska sei at de kje har tålmodigheit de to, hadde ikkje vært mæ som hadde orka en tur fra Snåsa i 30 km/t ;)


Ingen kommentarer: