torsdag 25. juni 2009

Oppkjøring BESTÅTT :)

Ikke helt ferdig å rope hurra for dagen idag ;) Asgeir hadde nemlig oppkjøring idag for tilhenger og den bestod da gutten med glans.. FLINKE kjæresten min :) Så kanskje en gang i fremtiden blir det en lekker campingvogn på oss ;)
Gratulere Asgeir :D

vegvesen.no står denne informasjon om klasse BE (personbil med tilhenger):

"Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg som man ikke kan trekke med ren klasse B.
Hvilke tilhengere med tillatt totalvekt over 750 kg som du kan trekke med ren klasse B, er omtalt på forrige side: Klasse B (personbil).
Før trekking må du alltid kontrollere de tekniske begrensningenei personbilens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle tilhengervekt (tillatte hengervekt).Denne skal ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har. Se også etter tillatte vogntogvekt. Denne skal selvsagt heller ikke overskrides, uansett førerkortklasse, dvs. summen av bilens aktuelle totalvekt + tilhengerens aktuelle totalvekt.


For kjøring i Norge gir klasse BE førerrettighet også for:
traktor og motorredskap (begge med tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg og konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t) med eller uten tilhenger når klasse BE er tatt etter 1. januar 2005.
Ved utskiftning videreføres retten med klasse T og kode 144 (traktor begrenset).
Har man ervervet klasse BE før 1. januar 2005, har man rett til å kjøre alle traktorer med eller uten tilhenger samt førerrettighet for motorredskap med tillatt totalvekt ikke over 7500 kg og for større motorredskap med maksimal konstruktiv hastighet ikke over 50 km/t."


Ingen kommentarer: